O Columbus

Kompleksowe i innowacyjne wykończenie domu .

Oferujemy dostęp do przyszłości w postaci Marketplace ColumusHome, który działa jako część grupy kapitałowej Columbus Energy S.A., dostawcy nowoczesnych rozwiązań ekologicznych dla domów i przedsiębiorstw.

Rozwijamy się dla Ciebie, aby oferować jak najlepsze i kompleksowe rozwiązania dla Twojego domu.

 

 

Kompleksowe usługi OZE
Instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii

 

Rozwój elektromobilności
Ładowarki do samochodów elektrycznych

 

Farmy Fotowoltaiczne

Firma odpowiedzialna społecznie .

Columbus jest firmą, która zwraca szczególną uwagę na kwestię społecznej odpowiedzialności w codziennych działaniach biznesowych. Nasze projekty CSR realizujemy w ramach:

 

 

 

Odpowiedzialni za środowisko

 

Odpowiedzialni za produkt

 

Odpowiedzialni za pracowników

Dane firmowe . 

Columbus Energy S.A zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000373608, NIP: 949-216-31-54 REGON: 241811803 z kapitałem zakładowym 76.506.967,53 zł